1. Şenol bey bankacılık sektörüyle ilgili çok önemli bir tablo paylaşmış. Bir kaç ilave yaparak görüşlerimi aktarmak istiyorum.

2. Tablodaki sorunsuz görünen 1. Grup kredilere yapılandırmalar ve ödeme tarihini 90 günden az geçirerek ödeyebilenler dahildir. Bu gruptan da ileride ciddi oranda tahsil edilemeyen kredi bakiyesi doğabilir. 
3. Mart 2020de gecikme sürelerinin değişimiyle bu zaman serilerinin içeriğiyle oynanmıştır. Geçmiş verilerle karşılaştırmak doğru sonucu vermeyecektir. Benim tahminim 1. grup içinde %15-20 civarında 2. ve 3. gruba geçmesi gereken kredi saklıdır. 
4. Haziran 2021de dolan uzatmanın BDDK tarafından tekrar uzatılması mümkündür. Ya da o tarihten önce büyük bir yapılandırma operasyonuyla krediler “temiz”e çekilecektir, aksi takdirde rasyolarda büyük sürpriz değişimler oluşabilir. 
5. Benim tahminim (ilk grupta %20) üzerinden gidersek toplam riskli kredi 1.1 trilyon civarına ulaşabilir. Bunun (TL bazında) yarısının teminatlar likidite edilerek, diğer hukuki yöntemlerle tahsilini mümkün görüyorum. 
6. Geri kalan kısım 500-550 milyar TL ise muhtemelen 5 sene içine yayılarak zarar yazılacak ve eritilmeye çalışılacaktır. 
7. Ama bankacılık sisteminin 2020 sonu 572 milyar TL özsermayesi ile (düşük özkaynak karlılığı ve mevcut faiz seviyeleri de göz önüne alınırsa) bunun başarılabileceğini sanmıyorum. 
8. Bankacılık sistemine sermaye artışı gerekecektir. Bunun büyük kısmı görece kötü durumdaki kamu bankalarına gerekeceği için vergi verenlerin cebinden çıkması çok olasıdır.